Luftbild Bergpalais

Schloss und Park Pillnitz, Dresden, Sachsen

Luftbild vom Bergpalais in Pillnitz bei Dresden

Luftbild von Südosten vom barocken Bergpalais mit Großem Spiegel im Schloss und Park Pillnitz an der Elbe bei Dresden.